Ak Slovensko nezmení pohľad na systém rozvoja mladých športovcov nemáme šancu udržať krok so svetom. Je to matematická istota!