Akcia1

AKO NA TO S MLADÝM ŠPORTOVCOM ''ODBORNÁ SHOW''

Exkluzívne informácie pre rodičov o športovom rozvoji dieťaťa. Zážitková forma prednášky, ktorá umožní rodičom stať sa lepším coachom pre jeho dieťa.

Rodič môže významne prispieť k rozvoju mysle dieťaťa, ak rozumie:

1. ako rozvíjať emocionálnu inteligenciu prostredníctvom športu,

2. ako podporiť rozvoj sebavedomia, odolnosť a kreativitu,

3. v akom prostredí funguje detský mozog na 100%,

4. ako správne reagovať na výkony a komunikovať.

Pozrite video tu: https://www.youtube.com/watch?v=UvX9HpAv6qA

____________________________________________________

Dátum:   UPRESNÍME

Miesto:  UPRESNÍME

Vstupné:
1x         –   30€
10x      –   26€     

25x      –   23€      

50x      –   19€     

200x   –   17,5€   

____________________________________________________

Počet vstupov je obmedzený. Registrácia je kompletná AŽ po uhradení poplatku.

© ADAM TRUHLAR – SPORT NEUROLEADER