RODIČ

Rodič

Vy máte tú moc rozhodnúť, ako sebavedomé bude vaše dieťa a do akej miery si bude šport užívať. Žiaden rodič nedostane návod na to, ako správne viesť svoje dieťa v športe.

Prostredníctvom športu sa veľmi výrazne formuje psychika dieťaťa. Dieťa je zvedavé, ako reaguje okolie na jeho výkony a podľa toho prispôsobuje svoje správanie a výkony.

Je potrebné, aby vaše reagovanie, komunikácia, správanie a celkové vedenie podporovalo zdravé sebavedomie. Preto je potrebné vytvoriť pozitívne prostredie na učenie.

Prostredie, kde dieťa cíti??

 • Také, kde sa dieťa cíti v bezpečí a nebojí sa byť kreatívne a riskovať.
 • Také, ktoré je zamerané v prvom rade na rozvoj osobnosti, až potom na dobrého hráča.
 • Také, kde je chyba vnímaná ako dôležitý moment v procese učenia sa, nie ako problém.
 • Také, ktoré umožňuje hráčovi byť aktívny v procese a rozhodovať.
 • Také, ktoré je orientované na úsilie a proces zlepšovania sa.
 • Také, ktoré podporuje dialóg medzi rodičom a dieťaťom, nie jednosmerný dialóg/monológ.
 • Také, kde sú jasne zadefinované úlohy rodiča a jeho kompetencie nezasahujú do trénerových.
 • Také, v ktorom je spätná väzba poskytovaná spôsobom, ktorý podporuje hráčove sebavedomie.

Poraďte sa

Mám skúsenosti s množstvom rodičov, ktorí zlepšili svoj prístup k deťom a automaticky sa zlepšil hráčov výkon. Vaše správanie a výsledky vašich detí sú častokrát priamo prepojené.

Zapracujte na sebe a nenechajte rozvoj sebavedomia vášho dieťaťa na náhodu, niekedy stáči fakt málo.

Viete, aké správanie je najlepšie pre vaše dieťa?

 • Už ste sa pristihli, že zasahujete do tréningu a že kričíte na zápasoch či tréningoch?
 • Spochybňujete prácu trénera?
 • Išlo vám za každú cenu o výhru?
 • Preferovali ste či favorizovali vaše dieťa?
 • Kritizovali ste vaše dieťa?

Referencie

Referencie

klsjdajsdhaksjdhasj