TRÉNER

Tréner

Tréner je celoživotné remeslo, ktorému sa treba učiť celý život. Je to poslanie 24/7 , ktoré ponúka možnosť zlepšovať ľudí, preto si musí tréner uvedomiť, že je jeden z najvplyvnejších ľudí v živote jeho zverenca a má veľmi silný vplyv do celého života.

SEBAUVEDOMENIE

Úroveň profesionality trénera je úzko spätá s úrovňou sebauvedomenia.

Každý dobrý tréner by si mal položiť otázku: ,,Prečo som tréner a aká je moja filozofia? V čom vynikám a čo môžem zlepšiť?“. To, ako viesť ľudí k lepšej výkonnosti a denne ich zlepšovať, je veda a umenie zároveň. Vyžaduje si to vhodnú osobnosť trénera, ktorý miluje svoju prácu, vodcovské predpoklady, neustále vzdelávanie sa, hľadanie inšpirácie a vychádzanie z komfortnej zóny. Je to poslanie zlepšovať ľudí.

Oblasti spolupráce

Interpersonálne zručnosti

Komunikačné a vodcovské zručnosti, schopnosť budovať vzťahy a učiť deti emocionálnej inteligencii a efektívnej koncentrácii.

Intrapersonálne zručnosti

Sebarozvoj a sebamanažment (časový a stresový manažment).

Špecializované zručnosti

Odborné psychologické vedomosti konkrétneho športu a kognitívne špecifiká daného športu.

Položím Vám otázky:

Tešíte sa na tréningy a skutočne milujete to, čo robíte?

Viete si vychádzať so všetkými hráčmi?

Ste si istý, že hráči Vám povedia všetko a máte s nimi otvorený vzťah?

Dáva hráčom Váš vplyv aj praktické skúsenosti do života?

Budujete nie len technicky dobrých hráčov, ale aj hráčov, ktorí zvládajú tlak a vedia si poradiť s ťažkými emóciami?

Máte s rodičmi korektný vzťah a sú súčasťou procesu?

Sú Vaše tréningy smerované tak, aby podporovali sebavedomie, kreativitu a odolnosť detí?

Čo môžete očakávať od spolupráce:

Maximálne ľudský a úprimný prístup

Nájdenie odpovedí na Vaše otázky

Motivačný stimul – energiu potrebnú pre prácu

Zlepšenie Vášho psychického vplyvu

Objaviť poznatky, ktoré pomôžu Vašej práci

Pracujem individuálne, alebo v malých skupinách formou workshopu.

Cena individuálnej konzultácie 50€ (20 minút – 2,5 hodiny, podľa potreby).

Pri dlhodobej spolupráci sú nastavené individuálne podmienky na základe kontraktu, v ktorom je ukotvený cieľ spolupráce.

Referencie

Referencie

klsjdajsdhaksjdhasj