SPORT NEUROLEADERS

Zámerom skupiny je modernizovať systém a implementovať odborné psychologické vedomosti,
ktoré pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie na rozvoj mladých športovcov.

Skupina ľudí tvorená športovcami, trénermi, športovými psychológmi, koučmi, kondičnými trénermi s cieľom priniesť inovatívne metódy vo vedení a rozvoji detí. Vytvárať prostredie  v ktorom si mladí športovci osvojujú nielen športové zručnosti ale aj mentálne schopnosti ako je rozvoj emocionálnej inteligencie, sebavedomia, kreativity a odolnosti.

V jadre filozofie stojí presvedčenie, že šport ponúka výbornú prípravu do života detí. Umožňuje osvojiť si vlastnosti, ktoré využijú  deti neskôr v praktickom živote.

ROZVOJ PSYCHIKY DETÍ PROSTREDNÍCTVOM ŠPORTU

Šport ponúka obrovské množstvo emočne podfarbených situácií, kedy sa formuje psychika. Tieto situácie a emócie môžu psychiku človeka formovať pozitívne, ale aj negatívne v závislosti od VEDENIA. Od interakcie kompetentných osôb. Preto je potrebné vedieť ako VIESŤ deti v športe a uvedomovať si obrovský vplyv kompetentných.

ZOZNÁMTE SA S TÍMOM

klsjdajsdhaksjdhasj

Mgr. Adam Truhlář / HEADLEADER

“Hovorili mi, že som nervák, no nikto mi neukázal cestu ako pracovať s emóciami.”

Vzdelanie: Univerzita Komenského (psychológia)
Kariéra: Tenisový hráč (od 6r – 27r) / Tenisový tréner (medzinárodné pôsobenie UEA, ES, IT, GE)
Zameranie: Zvyšovanie odolnosti vo vrcholovom športe / Emocionálna kontrola / Tréning mentálnych zručností / Dlhodobý systém mentálneho rozvoja detí v športe / Inovatívne metódy vo vedení športovca
Lokalita: západné Slovensko

 

KONZULTÁCIA ZADARMO / 30 MIN.

klsjdajsdhaksjdhasj

Mgr. Zuzana Kovačičová
Neuroleader

“Šport má rozvíjať, nie ubíjať.”

Vzdelanie: Univerzita Komenského (psychológia)
Kariéra: krasokorčuliarka / inštruktorka yogy / lektorka rozvojových programov pre deti
Zameranie: Koncentrácia na prítomný moment výkonu / Šport ako nástroj rozvoja / Sebaúcta a sebavedomie u športovcov / Yoga v športe / Športom k mentálnej a fyzickej sile aj zdraviu
Lokalita: západné Slovensko

 

klsjdajsdhaksjdhasj

Mgr. Silvia Laczóová
Neuroleader

“Nedovoľme, aby strach zo zlyhania, zatienil radosť zo športu.”

Vzdelanie: Univerzita Komenského (psychológia)
Kariéra: Mental coach (úroveň ACC)
Zameranie: Mental coaching (pre atlétov, rodičov, trénerov) / Tréning mentálnych zručností
Lokalita: stredné Slovensko

 

klsjdajsdhaksjdhasj

Jakub Krajčír
Tenisový tréner

“Naučili ma hrať tenis, nenaučili ma vyhrávať.”

Vzdelanie: SŠG TT (Športové gymnázium)
Kariéra: Tenisový hráč (najvyššie 29. v SR) / Tenisový tréner (TennisMotion, TC Hohenau)
Zameranie: Rozvoj mládeže v tenise / Mentálna príprava
Lokalita: západné Slovensko

 

klsjdajsdhaksjdhasj

Bc. Sandra Töröková
Neuroleader

“So slabou psychikou , silného športovca nevybuduješ.”

Vzdelanie: magisterské štúdium na Univerzite Komenského (psychológia)
Kariéra: plavkyňa / inštruktorka vo fitness centre
Zameranie: Motivácia a stimulácia športovca / Oblasť well-beingu v športe / Nonverbálna komunikácia a jej vplyv v športe / Mental coaching / Transakčný a transformačný coaching / Poradenstvo v oblasti športovej psychológie pre trénerov a rodičov / Leadership, spôsoby vedenia športovca / Psychosomatické ťažkosti v dôsledku prípravy
Lokalita: východné Slovensko

 

Pôsobenie

klsjdajsdhaksjdhasj