ADAM TRUHLAR

Profesionálny športový psychológ a coach

Otec, športový psychológ a tenisový tréner ktorý sa zameriava na kognitívne neurovedy v športe.

Jeho pohľad na to ako funguje mozog športovca počas výkonu inšpiruje  tisíce ľudí na prednáškach a konferenciách. Spolupracuje s mnohými vrcholovými športovcami na tom, aby dosahovali hráči vrcholové stavy, kde podávajú maximálne výkony. Na Slovensku realizuje unikátnu odbornú show pre rodičov, kde zážitkovou formou vysvetľuje, ako rodič ovplyvňuje myseľ dieťaťa a ako vybudovať odolnú sústredenú myseľ.

Vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a pôsobil vo viacerých medzinárodných tenisových akadémiách vo svete AUE, GE, IT, ES.

Jeho prístup tkvie multidisciplinárne prepájať poznatky medzi psychológiou, koordináciou, fyziológiou a neurovedami. Tieto vedomosti sú vysvetlené rodičom a trénerom jednoduchou a príkladnou formou.

Autor diela:

  • BEZ STRACHU - Ako nastaviť hlavu mladému športovcovi
  • Športová psychológia pre hokejových rodičov
  • Mentálna sebaregulácia v kontexte športového výkonu
  • Mentálna sebaregulácia v kontexte športového výkonu
  • Vplyv prítomnosti situačných premenných v kontexte športového výkonu

„Viem, čo odlišuje tých najlepších od ostatných, a sám tak žijem.“
Adam Truhlář

Podniká v oblasti športových vied. Vlastní firmu iMove, www.imove.sk, ktorá sa venuje rozvoju všestrannej motoriky detí a zisťovaniu pohybového talentu. Vedecky spolupracuje s celosvetovou odbornou inštitúciou Exercise is Medicine, kde získal certifikát Sport Diagnostic.

Je prezidentom tenisového klubu TK 77 Skalica, www.tk77.sk, kde sa implementujú moderné, metodické rozvojové systémy a psychologické princípy o klubovej kultúre.

Jeho prístup k hráčom je významný veľkou ľudskosťou a pozitívnou energiou. No napriek tomu, vychádza jeho prístup s evidencie based, čo znamená z prístupu, ktorý je podložený vedeckými faktami z oblasti psychológie, neurobiológie, neurokognitívnych a iných aplikovaných športových vied.

To, čo ho odlišuje od ostatných, je kombinácia vedeckosti, ľudského prístupu a súčasne veľkej praxe z pozície hráča, trénera, psychológa a vedúceho pracovníka. Veľkou zbraňou sú v niektorých prípadoch veľmi rýchle výsledky jeho zverencov už po prvej konzultácii.

Zameriava sa na oblasti:

klsjdajsdhaksjdhasj

Emocionálna kontrola

klsjdajsdhaksjdhasj

Flow – vrcholová koncentrácia

klsjdajsdhaksjdhasj

Tvorba klubovej kultúry

klsjdajsdhaksjdhasj

Inšpirácia a vzbudenie motivácie

klsjdajsdhaksjdhasj

Profesionálne trénerské a rodičovské vodcovské zručnosti

klsjdajsdhaksjdhasj

Vytváranie optimálneho prostredia pre
rozvoj detí

Moja športová kariéra

Začiatok športovej kariéry

Bol som tenisový hráč aktívny od 6 rokov. Hral som všetky vekové kategórie od 6 rokov až po dospelosť na národnej úrovni. Rankingovo som patril medzi lepší priemer, na regionálnej úrovni medzi najlepších hráčov. Tu som zažil súťažnú úroveň, výsledkový tlak, rodičovské a trénerské správanie na vlastnej koži.

 

 

Prostredie

Vyrastal som v prostredí s množstvom športov. Futbal, hokejbal, basketbal boli na dennej báze. Ostatné športy medzi 6 až 14 rokom – baseball, volejbal, pingpong, skateboarding, snowboarding, lyžovanie, plávanie, bicykel, atletika, windsurfing.

Tu som pochopil, ako veľmi mi ostatné športy pomáhali v mojom hlavnom športe. Rovnako som pochopil aj mentálne odlišnosti v športoch. V čom sa odlišujú, aké psychické nároky si šport vyžaduje, a aké zručnosti som si preberal z jednotlivých športov.

Dospievanie

Breakdance – PC games – šach

Stredoškolský vek sa odohrával tancom. Reprezentoval som viac krát Slovensko v Breakdance-i na majstrovstvách sveta a Európy. Tu som dostal pod kontrolu moje telo a dal môjmu pohybu rytmus, ktorý sa prejavoval aj v tenise.

Rovnako som veľa času venoval šachu, vyhral viac školských turnajov. Veľkú časť času som venoval PC hrám, keďže prišla doba IT a mojím koníčkom sa stal Counter Strike.

Univerzitné vzdelanie

Ako funguje psychika a mozog v športe. Čo odlišuje tých najlepších od ostatných. Poznatky z vedných disciplín ako psychológie, neurobiológie, fyziológie, neurokognitívnej vedy. K tomu, čo som doteraz zažil v živote, som sa vracal a analyzoval.

K praktickým zážitkom som hľadal odborné vedecké vysvetlenie. Čo sa deje s človekom keď sa bojí, keď je pod tlakom, kedy človek zlyháva, ako myseľ efektívne rozvíjať, ako nájsť talent. Všetky poznatky, ktoré som sa učil, som vkladal do športového kontextu. Amatérsky som sa venoval boxu, bedmintonu.

Medzinárodné skúsenosti v svetových akadémiách a tenisových školách.

Ako tréner som po štúdiu vycestoval do sveta, aby som spoznal iné spôsoby rozvoja mládeže. Ako tenisový tréner som pôsobil v Spojených Arabských Emirátoch, Nemecku, Španielsku a Taliansku. Viedol som výkonnostných hráčov na úrovni ITF  a aj začiatočníkov.

Naučil som hrať tenis niekoľko stoviek detí rôznych mentalít a národností. Nadobudnuté vedecké poznatky z univerzity som aplikoval na rozvoj a psychické vedenie detí.  Inšpiroval som sa viacerými inovatívnymi systémami rozvoja, ktoré som neskôr priniesol na Slovensko a implementoval vo formách iMove či Tennis Number One.

Súkromná prax športového psychológa

Spolupráca s mnohými vrcholovými športovcami, reprezentantmi a hráčmi z najvyšších líg ako ATP, KHL, AHL.

Spolupráca na tvorbe modernizácie športového systému v hokejovom zväze spolu s odborníkmi z Fínska a Kanady.

Implementácia inovatívnych systémov rozvoja detí zohľadňujúcich motorické aj psychické aspekty.

klsjdajsdhaksjdhasj

Začiatok športovej kariéry

Bol som tenisový hráč aktívny od 6 rokov. Hral som všetky vekové kategórie od 6 rokov až po dospelosť na národnej úrovni. Rankingovo som patril medzi lepší priemer na regionálnej úrovni medzi najlepších hráčov. Tu som zažil súťažnú úroveň, výsledkový tlak, rodičovské a trénerské správanie na vlastnej koži.

klsjdajsdhaksjdhasj

Prostredie

Vyrastal som v prostredí s množstvom športov. Futbal, hokejbal, basketbal bol na dennej báze. Ostatné športy medzi 6 až 14 rokom – baseball, volejbal, pingpong, skateboarding, snowboarding, lyžovanie, plávanie, bicykel, atletika, windsurfing.

Tu som pochopil ako veľmi mi ostatné športy pomáhali v mojom hlavnom športe. Rovnako som pochopil aj mentálne odlišnosti v športoch. V čom sa odlišujú, aké psychické nároky si šport vyžaduje, a aké zručnosti som si preberal z jednotlivých športov.

klsjdajsdhaksjdhasj

Dospievanie

Breakdance – PC games – šach

Stredoškolský vek sa odohrával tancom. Reprezentoval som viac krát Slovensko v Breakdance-i na majstrovstvách sveta a Európy. Tu som dostal pod kontrolu moje telo a dal môjmu pohybu rytmus, ktorý sa prejavoval aj v tenise.

Rovnako som veľa času venoval šachu, vyhral viac školských turnajov. Veľkú časť času som venoval PC hrám, keďže prišla doba IT a mojím koníčkom sa stal Counter Strike.

klsjdajsdhaksjdhasj

Univerzitné vzdelanie

Ako funguje psychika a mozog v športe. Čo odlišuje tých najlepších od ostatných. Poznatky z vedných disciplín ako psychológie, neurobiológie, fyziológie, neurokognitívnej vedy. K tomu, čo som doteraz zažil v živote, som sa vracal a analyzoval.

K praktickým zážitkom som hľadal odborné vedecké vysvetlenie. Čo sa deje s človekom keď sa bojí, keď je pod tlakom, kedy človek zlyháva, ako myseľ efektívne rozvíjať, ako nájsť talent. Všetky poznatky, ktoré som sa učil, som vkladal do športového kontextu. Amatérsky som sa venoval boxu, bedmintonu.

klsjdajsdhaksjdhasj

Medzinárodné skúsenosti v svetových akadémiách a tenisových školách.

Ako tréner som po štúdia vycestoval do sveta, aby som spoznal iné spôsoby rozvoja mládeže. Ako tenisový tréner som pôsobil v Spojených Arabských Emirátoch, Nemecku, Španielsku a Taliansku. Viedol výkonnostných hráčov na úrovni ITF  a aj začiatočníkov.

Naučil som hrať tenis niekoľko stoviek detí, rôznych mentalít a národností. Nadobudnuté vedecké poznatky z univerzity som aplikoval na rozvoj a psychické vedenie detí.  Inšpiroval som sa viacerými inovatívnymi systémami rozvoja, ktoré som neskôr priniesol na Slovensko a implementoval vo formách iMove či Tennis Number One.

klsjdajsdhaksjdhasj

Súkromná prax športového psychológa

Spolupráca s mnohými vrcholovými športovcami, reprezentantmi a hráčmi z najvyšších líg ako ATP, KHL, AHL.

Spolupráca na tvorbe modernizácie športového systému v hokejovom zväze spolu s odborníkmi z Fínska a Kanady.

Implementácia inovatívnych systémov rozvoja detí zohľadňujúcich motorické aj psychické aspekty.

Adam Truhlar – Sport Neuroleader ©