Bez strachu

Naučte sa rozvíjať mozog mladého športovca

klsjdajsdhaksjdhasj

Zakúpiť knihu

Zvoliť verziu (poviné)
slovenskáčeskáanglická

Kliknutím na tlačidlo KÚPIŤ súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Po kliknutí na tlačidlo ZAPLATIŤ budete presmerovaný na platobnú bránu, kde prebehne platba kartou.

€14,99 + doprava

platba

VIDEO O KNIHE

Referencie

KLUBOVÁ ZĽAVA

Objednajte nad 50 ks a získajte zľavu 33%. Cena 14,99 € 9,99€ s dopravou.
Vybudujte novú klubovú kultúru.

O knihe

rozoberá psychológ Adam Truhlář vo svojej novej knihe

Športový psychológ Mgr. Adam Truhlář vydáva jedinečnú knihu „BEZ STRACHU: Ako nastaviť hlavu mladému športovcovi?“. Kniha je plná poznatkov z oblasti viacerých vedeckých disciplín – psychológie, antropomotoriky a kognitívnych neurovied. Vydanie obsahuje množstvo výskumom podložených informácií a návodov AKO POMÔCŤ DIEŤAŤU HRAŤ VO VRCHOLOVÝCH STAVOCH.

Hráča je potrebné dostať do koncentrovaného emočného stavu, kedy sa v jeho mozgu urýchľujú procesy spracovania informácií. Hráč vníma rýchlejšie, dobre sa rozhoduje a uvoľnene a technicky realizuje naučené zručnosti. Tento stav nie je možné dosiahnuť, ak v jeho hlave bežia procesy na pozadí, ktoré brzdia dosiahnutie tohto stavu. Kniha vám odhalí  vplyvy zo strany rodiča a trénera, ktoré podnecujú vznik týchto blokujúcich procesov. Rodič často krát nenápadnými reakciami dokáže zabiť pozornostný potenciál dieťaťa už vo veku 6 až 12 rokov takým spôsobom, že nebude schopné dosiahnuť vrcholovo koncentrovaný stav neskôr. Jeho nervový systém sa nenaučí fungovať tak, aby dokázal presiahnuť svoju techniku.

Nová kniha Bez Strachu sa zameriava na vysvetlenie princípov motivácie, koncentrácie, motorického učenia a spätnej väzby v športovom kontexte. Vysvetľuje rôzne procesy odohrávajúce sa v mozgu športovca počas výkonu. Odbornou, no zároveň pochopiteľnou formou objasňuje ako myelinizácia zrýchľuje a optimalizuje prenos signálov alebo ako chyby a nové situácie rozširujú skúsenostnú databázu a preto sa ich netreba báť ale vítať ich ako nevyhnutnú súčasť procesu učenia. Nechajte sa uniesť knihou, ktorá denne inšpiruje desiatky ľudí vo svete. Jej prínos vyzdvihujú najmä skúsení športoví odborníci a samotní rodičia.

 

 

Adam Truhlar – Sport Neuroleader ©