Akcia2

AKO NA TO S MLADÝM ŠPORTOVCOM / CINEMAX SKALICA

Exkluzívne informácie pre rodičov o športovom rozvoji dieťaťa. Zážitková forma prednášky, ktorá umožní rodičom stať sa lepším coachom pre jeho dieťa.

Rodič môže významne prispieť k rozvoju mysle dieťaťa, ak rozumie:

1. ako rozvíjať emocionálnu inteligenciu prostredníctvom športu,

2. ako podporiť rozvoj sebavedomia, odolnosť a kreativitu,

3. v akom prostredí funguje detský mozog na 100%,

4. ako správne reagovať na výkony a komunikovať.

______________________________________________________

Rodič musí byť ten najlepší coach!

______________________________________________________

Dátum:  2.7. 2019

Čas:  18:00 – 20:00

Miesto:  CINEMAX / SKALICA

Vstup: VŠETKY MIESTA SÚ OBSADENÉ!

______________________________________________________

© ADAM TRUHLAR – SPORT NEUROLEADER

klsjdajsdhaksjdhasj