Akcia2

ROZVOJ DETSKÉHO TALENTU / BRATISLAVA

Exkluzívne informácie pre rodičov o športovom rozvoji dieťaťa. Ako od začiatku objaviť talent a vybudovať silnú psychiku dieťaťa prostredníctvom športu.

Rodič môže významne prispieť k rozvoju mysle dieťaťa, ak rozumie:

1. ako rozvíjať emocionálnu inteligenciu prostredníctvom športu,

2. ako podporiť rozvoj sebavedomia, odolnosť a kreativitu,

3. v akom prostredí funguje detský mozog na 100%,

4. ako správne reagovať na výkony a komunikovať.

______________________________________________________

Od začiatku v dobrých rukách.

______________________________________________________

Dátum:  4.5. 2019

Čas:  11:00 – 12:00

Miesto:  Rodinné centrum LEON / Slnečnice Bratislava

Vstup: Voľný / KAPACITA MIEST OBMEDZENÁ!

______________________________________________________

© ADAM TRUHLAR – SPORT NEUROLEADER

klsjdajsdhaksjdhasj