Business Leader Coaching

POHĽAD DO MOZGU

NAJLEPŠÍCH TRÉNEROV A ŠPORTOVCOV

Treba mať na mysli, že koučing vznikol vo vrcholovom športe, kde je potrebné vplývať na hráča, aby aj v najnáročnejších situáciách mal dostatok chuti, vedel zachovať chladnú hlavu, robil dobré rozhodnutia a podával koncentrovaný výkon.

Tí najlepší kouči vedia pracovať s hráčmi na hlbšej emočnej úrovni a rozumejú tomu ako efektívne ovplyvňovať myseľ svojich zverencov.

 

AK CHCE ČLOVEK VIESŤ INÝCH,

MUSÍ V PRVEJ RADE VEDIEŤ

VIESŤ SAMÉHO SEBA: 

Všimnite si, že ak ste v dobrom emočnom stave ide všetko ako má a ak nie, tak je to naopak. Otázkou teda je či si dokážete aj v dnešnej dobe udržiavať dlhodobý, konzistentný, emočný stav. Vrcholový hráči musia byť schopní regulovať svoj emočný stav v sekundách. Ak vás zaujíma ako, ponúkam vám hlboký vhľad práve do tejto témy.

Byť líder budúcnosti znamená v prvej rade poznať samého seba. Byť autentický, vyrovnaný a vedieť dokonale podávať informácie, aby spôsobili požadované zmeny u druhého človeka. A to je presne to, čo robia najlepší tréneri sveta.

To, že nie si vrcholový športovec, neznamená, že nemôžeš pracovať so svojou mysľou ako elitný športovec, či kouč.

klsjdajsdhaksjdhasj
klsjdajsdhaksjdhasj

Mgr. Adam TRUHLÁŘ

Športový psychológ a tenisový tréner so zameraním na kognitívne neurovedy a neuropsychológiu výkonu v športe.

Vyštudoval psychológiu na univerzite Komenského v Bratislave a pôsobil ako tréner vo viacerých medzinárodných tenisových akadémiách v Spojených arabských emirátoch, Nemecku, Taliansku, Španielsku.

Pracuje s mnohými, špičkovými športovcami a trénermi. Podieľa sa na príprave reprezentantov na olympijské hry a koučuje hráčov v U.S.A. či Arábii.

Ako člen expertného, multidisciplinárneho týmu sa podieľal na tvorbe rozvojového systému SZĽH, ktorého cieľom je zaviesť inovatívne metódy do vedenia mladých športovcov.

Jeho prednášky videli tisícky ľudí na konferenciách organizovaných olympijským výborom či asociáciami, zväzmi, firmami, klubmi, vrátane U.S.A. Hockey.

Autor diel Fearless: Rewiring Brain of Young Athlete,

Kouč 21. Storočia a Nechajte nás hrať sa.

Je konateľom viacerých firiem zameraných na koučing, vývoj aplikácií na meranie emočných stavov, identifikáciu talentu detí a meranie pohybovej inteligencie a tenisového klubu.

Jeho prístup je definovaný multidisciplinárnym prepájaním poznatkov z oblasti športovej psychológie, neurovedy a praktickými skúsenosťami.

Jeho prednášky sú živé, jednoducho vysvetlené na praktických skúsenostiach a najmä inšpiratívne.

PREDNÁŠAL PRE:

PONUKA

PREDNÁŠKA:

AKO FUNGUJE MOZOG PRI PRÁCI  

● Ako sa nezahltiť v dnešnej dobe.
● Ako si udržať kreatívnu a odolnú myseľ.
● Time manažment z pohľadu neurovied.
● Manažment energie a stresu.

90 min. – 180 min.

ZÁŽITKOVÁ PREDNÁŠKA:

AKO MÔŽE INŠPIROVAŤ ELITNÝ ŠPORT LÍDROV A MANAŽÉROV  

● Prednáška plná emócií a interakcií, inšpiratívny nezabudnuteľný zážitok.
● Ovládanie emočných stavov a koncentrácie.
● Psychologický vplyv najlepších trénerov sveta Future skills lídrov.
● Myseľ musí byť o krok vpred.
● Tréning mentálnych schopností vrcholových športovcov v praxi líderov.

120 min – 180 min

V prípade záujmu o jednu z prednášok kontaktujte nás na email: info@adamtruhlar.com