HRÁČ

Hráč

Obavy, strach, stres, nízka motivácia, tlak  zvonku, nervozita, zranenie, komunikácia s rodičmi a mnoho ďalších patria medzi hlavné témy práce so športovým psychológom. Rovnako aj zvedavosť po poznatkoch a skvelá mentálna príprava na veľkú výzvu patria k hlavným motiváciám, prečo sa poradiť s expertami z tejto oblasti.

1. práca s malými deťmi do 12 rokov

Mentálna príprava môže prebiehať nepriamo prostredníctvom trénera. Uvedomelý tréner vie smerovať deti správnym smerom. Ukazuje im, ako zvládať ťažké situácie. Sústreďuje ich pozornosť na proces, nie na výsledky. Pristupuje k chybám ako k procesu učenia sa. Ukazuje deťom, ako vnímať športové situácie a premýšľať o nich, ako o výzve a mnoho iného.

Mentálna príprava prebieha od momentu, kedy tréner začne reagovať na výkony dieťaťa. Dôležité je, ako prebieha táto vzájomná interakcia.

Práve preto u detí do 12 rokov preferujem prácu s okolím dieťaťa – tréner, rodič. Ak vytvoria oni správne podmienky, dieťa bude samo prirodzene rásť.

2. 12-15 dospievajúci

Tlak po výsledkoch sa zvyšuje. Nároky na podanie sústredeného výkonu počas psychicky náročných chvíľ sa stávajú súčasťou života. Pre dieťa je to veľký nápor. Mozog ešte nie je kompletne vyzretý a dieťa musí vedieť, ako zvládať tieto stavy.

Najmä v individuálnych športoch je na mieste úvod do zvládania emócií pred zápasom a počas zápasu. Schopnosť vyrovnať sa s negatívnymi myšlienkami, pochybnosťami, podporovať cieľavedomosť a samostatné myslenie. Deti v tomto veku veľmi dobre reagujú, v spolupráci s uvedomelým rodičom a trénerom sa výsledky vedia dostaviť veľmi rýchlo.

3. 15 a viac - vstup do vrcholového športu

Mentálny koučing

Mentálna príprava na vrcholový šport. Detaily, ktoré rozhodujú o výsledku. Čomu venujem v daný okamih pozornosť. Emóciu, ktorú treba spracovať, vedieť sa správne nastaviť na výkon a byť pripravený na všetko, čo môže prísť.

Udržiavať sa v psychickom stave, ktorý mi umožňuje podať vrcholový výkon v maximálnom stave sústredenosti FLOW. Vylaďte vaše fungovanie tak, že si ťažké momenty užívate a idete si cieľavedome za svojím.

klsjdajsdhaksjdhasj

1. práca s malými deťmi do 12 rokov

Mentálna príprava môže prebiehať nepriamo prostredníctvom trénera. Uvedomelý tréner vie smerovať deti správnym smerom. Ukazuje im, ako zvládať ťažké situácie. Sústreďuje ich pozornosť na proces, nie na výsledky. Pristupuje k chybám ako k procesu učenia sa. Ukazuje deťom, ako vnímať športové situácie a premýšľať o nich, ako o výzve a mnoho iného.

Mentálna príprava prebieha od momentu, kedy tréner začne reagovať na výkony dieťaťa. Dôležité je, ako prebieha táto vzájomná interakcia.

Práve preto u detí do 12 rokov preferujem prácu s okolím dieťaťa – tréner, rodič. Ak vytvoria oni správne podmienky, dieťa bude samo prirodzene rásť.

klsjdajsdhaksjdhasj

2. 12-15 dospievajúci

Tlak po výsledkoch sa zvyšuje. Nároky na podanie sústredeného výkonu počas psychicky náročných chvíľ sa stáva súčasťou života. Pre dieťa je to veľký nápor. Mozog ešte nie je kompletne vyzretý a dieťa musí vedieť, ako zvládať tieto stavy.

Najmä v individuálnych športoch je na mieste úvod do zvládania emócii pred zápasom a počas zápasu. Schopnosť vyrovnať sa s negatívnymi myšlienkami, pochybnosťami, Podporovať cieľavedomosť a samostatné myslenie. Deti v tomto veku veľmi dobre reagujú, v spolupráci s uvedomelým rodičom a trénerom sa výsledky vedia dostaviť veľmi rýchlo.

klsjdajsdhaksjdhasj

3. 15 a viac - vstup do vrcholného športu

Mentálny koučing

Mentálna príprava na vrcholový šport. Detaily, ktoré rozhodujú o výsledku. Čomu venujem v daný okamih pozornosť. Emóciu, ktorú treba spracovať, vedieť sa správne nastaviť na výkon a byť pripravený na všetko, čo môže prísť.

Udržiavať sa v psychickom stave, ktorý mi umožňuje podať vrcholový výkon v maximálnom stave sústredenosti FLOW. Vylaďte vaše fungovanie tak, že si ťažké momenty užívate a idete si cieľavedome za svojím.

Priebeh spolupráce

klsjdajsdhaksjdhasj

Individuálna konzultácia

50 €

20 min – 2,5 hod

Cielená spolupráca

40 €

3-6 konzultácia

kontrakt

Prémium

Individuálna cena

Dlhodobá spolupráca

*Pri  spolupráci uzavrieme kontrakt, kde sa stanovania podmienky spolupráce a zadefinuje cieľ, ktorý má priniesť spolupráca. Zadefinujeme najlepší spôsob spolupráce v kombinácii s osobnými konzultáciami, internetovým spojením a cestovaním so zverencom.

Referencie

Referencie

klsjdajsdhaksjdhasj