FILOZOFIA MAQ

READY FOR THE LIFE

Ak ste sa rozhodli ako rodič dať dieťa na šport rátajte stým, že môže ísť o časovo a finančne náročnú investíciu na ďalších 20 rokov. Nastavte od začiatku dobre systém v ktorom si bude dieťa týchto 20 rokov užívať a nebude sa trápiť.

Pretože veľmi veľa šikovných detí končí so športom napriek ich výnimočnému talentu práve kvôli nevhodnému prístupu rodičov. Ak chcete mať sebavedomé, odolné, kreatívne a cieľavedomé dieťa, je potrebné ho k tomu viesť.

(Mgr. Adam Truhlář, 2018)

 

READY FOR THE LIFE

Často krát rodičia hľadajú talent najmä len v samotnom dieťati. No už menej si uvedomujú, že práve oni určujú do akej miery talent dieťaťa rozkvitne na základe podmienok, ktoré mu vytvárajú.

Ako dôležitú vec vnímam to, aby rodič chápal hlavnú motiváciu detí v športe a mal základné vodcovské schopnosti, ktoré mu umožnia mať správny prístup k dieťaťu.

Pokiaľ rodič zistí, že jeho dieťa je talentované a bude z neho chcieť spraviť hviezdu už v mladom veku, je veľmi vysoká šanca, že dieťa so športom skončí. Detský mozog často krát neznesie tlak po úspechu zo strany rodiča a je 78% šanca, že ak rodič dieťa čo i len nechcene tlačí do výsledku, tak predčasne skončí jeho kariéru. Na druhú stranu sú tu deti, ktoré nedisponujú dobrými motorickými zručnosťami, ale ambície rodiča sú tak vysoké, že si cez dieťa snaží zrealizovať svoje sny. Rovnako to končí vyhorením dieťaťa.

Oba prípady sú veľmi komplikované. Práve preto vnímam ako potrebné pozrieť na túto tematiku komplexne. Pôsobiť ako na samotné dieťa, tak i na rodiča. Je rovnako dôležité, aby i rodič chápal podstatu športu a rozvoja psycho-motoriky jeho dieťaťa.

Ktorý rodič dostane návod na to, ako viesť svoje dieťa v športe? Ako môže rodič vedieť, ako sa má správať, komunikovať o výkonoch so svojím dieťaťom, keď často krát sám nešportoval a nezažil si emócie s tým spojené?

V súčasnosti nikto rodičovi nepovie, ako rozvíjať jeho dieťa po športovej stránke.

  • Na aký šport ho dať, prípadne viac športov a nevysvetlí mu, prečo viac športov.
  • Akú úlohu má aj spontánna pohybová aktivita na rozvoj a motiváciu detí.
  • Ako viesť dieťa, ako s ním komunikovať pred a po zápase.
  • Ako ho motivať - Ako reagovať na chybu a zlyhanie.
  • Ako ho naučit zvládať emocie a efektívne sa koncentrovať.
  • Ako mu podať správne spätnú väzbu.
  • Ako vytvoriť idelne prostredie na rozvoj?
  • Ako v ňom podporovať samostatnosť, kreativitu a zdravé sebavedomie.

MaQovím cieľom je produkovať šikovné deti, ktoré majú správne vedenie zo strany rodičov. Vedenie, ktoré im umožňuje psychický a morálny rast. Ak rodič zaujme správny prístup k dieťaťu je jasné, že to neostane len pri športe, ale siaha to ďaleko za šport do osobného života. Šport ponúka obrovskú príležitosť osobnostného rastu, a dáva skvelú šancu získať praktické skúsenosti do života. Je potrebné, aby si to rodič uvedomil a pristupoval k tomu tak.

Všetko je o prístupe a vedení. Deti sú ako špongie a nasávajú všetko, čo im vyšlete. Nenechajte veci na náhodu a posielajte vaším deťom informácie, ktoré ich budú smerovať k zdravému sebavedomiu, kreativite, odolnosti a samostatnosti.

klsjdajsdhaksjdhasj